obrázek

Odpovědi na otázku "K CZ Biomu mám následující vztah:"

Odpovědi na otázku "K CZ Biomu mám následující vztah:"

Odpovědi na otázku "K CZ Biomu mám následující vztah:"<br><br>(Na ose X jsou písmena označující jednotlivé varianty odpovědi. Na ose Y jsou počty odpovědí.)
Autor: Antonín Slejška


Zpět