obrázek

Odpovědi na otázku "Jak často Biom.cz navštěvujete?"

Odpovědi na otázku "Jak často Biom.cz navštěvujete?"

Odpovědi na otázku "Jak často Biom.cz navštěvujete?"<br><br>(Na ose X jsou písmena označující jednotlivé varianty odpovědi. Na ose Y jsou počty odpovědí.)
Autor: Antonín Slejška


Zpět