obrázek

Obsah huminových kyselin v různě aerovaných kompostech (A1 – nízká, A2 – střední, A3 – vysoká aerace)

Obsah huminových kyselin v různě aerovaných kompostech (A1 – nízká, A2 – střední, A3 – vysoká aerace)

Obsah huminových kyselin v různě aerovaných kompostech (A1 – nízká, A2 – střední, A3 – vysoká aerace)
Autor: Jan Habart


Zpět