obrázek

Vývoj ploch osevů od roku 1980 k 31. květnu 2009 (ha)

Vývoj ploch osevů od roku 1980 k 31. květnu 2009 (ha)

Vývoj ploch osevů od roku 1980 k 31. květnu 2009 (ha) Zdroj: ČSÚ 8/2009 a MZe ČR [32,33]
Autor: Pavel Hoffman


Zpět