obrázek

Výstupný produkt mechanické předúpravy směsného odpadu neboli tzv. podsítná frakce, který je určen pro následnou anaerobně-biologickou úpravu

Výstupný produkt mechanické předúpravy směsného odpadu neboli tzv. podsítná frakce, který je určen pro následnou anaerobně-biologickou úpravu

Výstupný produkt mechanické předúpravy směsného odpadu neboli tzv. podsítná frakce, který je určen pro následnou anaerobně-biologickou úpravu
Autor: Radek Landovský


Zpět