obrázek

Výsledné hodnoty výhřevnosti vyhodnocené pomocí analýzy rozptylu

Výsledné hodnoty výhřevnosti vyhodnocené pomocí analýzy rozptylu

Výsledné hodnoty výhřevnosti vyhodnocené pomocí analýzy rozptylu
Autor: Patrik Burg


Zpět