obrázek

Vliv rychlostí proudění na úbytek materiálu erozní korozí u různých druhů ocelí

Vliv rychlostí proudění na úbytek materiálu erozní korozí u různých druhů ocelí

Vliv rychlostí proudění na úbytek materiálu erozní korozí u různých druhů ocelí [4]
Autor: Jan Hrdlička


Zpět