obrázek

Vliv meziřádkové vzdálenosti a dávky N na výnos biomasy a sušiny (průměr let 2011-2013 – čirok cukrový)

Vliv meziřádkové vzdálenosti a dávky N na výnos biomasy a sušiny (průměr let 2011-2013 – čirok cukrový)

Stimulace osiva čiroku pro praktické využití
Autor:


Zpět