obrázek

Velikost teplosměnné plochy a vstupní vlhkost sušeného materiálu je možno stanovit z naměřených dat na poloprovozním zařízení

Velikost teplosměnné plochy a vstupní vlhkost sušeného materiálu je možno stanovit z naměřených dat na poloprovozním zařízení

Velikost teplosměnné plochy a vstupní vlhkost sušeného materiálu je možno stanovit z naměřených dat na poloprovozním zařízení
Autor: František Slabý


Zpět