obrázek

Typická skladba komunálního odpadu

Typická skladba komunálního odpadu

Typická skladba komunálního odpadu Zdroj grafu: Firemní prezentace PYROINVEST Ing. Karel Prokeš, CSc
Autor: Radovan Šejvl


Zpět