obrázek

Tlak ve výparníku

Tlak ve výparníku

Mp [kg/s] je parní výkon výparníku (cca roven výkonu kotle), p [MPa] je tlak ve výparníku, w0 je vstupní rychlost vody do výparníkových trubek a C je cirkulační číslo
Autor: Jan Hrdlička


Zpět