obrázek

Termický rozklad biomasy, zameraný na získanie procesného energetického plynu

Termický rozklad biomasy, zameraný na získanie procesného energetického plynu

Termický rozklad biomasy, zameraný na získanie procesného energetického plynu
Autor: Lukáš Gašparovič


Zpět