obrázek

Teoretická závislost složení plynu na zplyňovacím poměru

Teoretická závislost složení plynu na zplyňovacím poměru

Teoretická závislost složení plynu na zplyňovacím poměru
Autor: Jan Škvařil


Zpět