obrázek

Teoretická výtěžnost surovin

Teoretická výtěžnost surovin

Teoretická výtěžnost surovin. Zdroj: většina hodnot převzata z info materiálem "Basisdaten Biogas Deutschland" vydaného organizací Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Autor: CZ Biom


Zpět