obrázek

Technické podmínky lesní štěpky

Technické podmínky lesní štěpky

Technické podmínky lesní štěpky • Lesní štěpka je vyrobena z těžebních zbytků jehličnatých a listnatých dřevin. • Frakce lesní štěpky je od 20 do 100 mm. • Vlhkost dodávané lesní štěpky nesmí přesáhnout 50 %. • Váhový podíl hrabanky a zkompostované frakce (rozměr pod 16 mm2) nesmí přesáhnout 30 % hmotnosti dodávky.
Autor: Richard Horký


Zpět