obrázek

Srovnání množství produkovaného methanu v průběhu anaerobní digesce

Srovnání množství produkovaného methanu v průběhu anaerobní digesce

Srovnání množství produkovaného methanu v průběhu anaerobní digesce bez předúpravy a po 12 týdnech předúpravy slámy. Množství methanu je vztažené na gram sušiny substrátu
Autor: Jitka Hrdinová


Zpět