obrázek

Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál - rozhovor s Petrem Polívkou o zkušenostech z Kutné Hory

Spalování slámy má v českém teplárenství potenciál - rozhovor s Petrem Polívkou o zkušenostech z Kutné Hory

Palivem v ECKH je výhradně agrární biomasa lisovaná do standardizovaných balíků a to především odpadní sláma obilovin a olejnin a také cíleně pěstované energetické plodiny bylinného charakteru (obiloviny, traviny, pícniny) pocházející ze zemědělské prvovýroby.
Autor: CZ Biom


Zpět