obrázek

Součástí hodnocení energetických plodin musí být posouzení dopadů na životní prostředí ve všech fázích výroby

Součástí hodnocení energetických plodin musí být posouzení dopadů na životní prostředí ve všech fázích výroby

Součástí hodnocení energetických plodin musí být posouzení dopadů na životní prostředí ve všech fázích výroby Foto archiv/JiT
Autor: Ladislav Jelínek


Zpět