obrázek

Schematické znázornenie procesu pyrolýzy biomasy

Schematické znázornenie procesu pyrolýzy biomasy

Schematické znázornenie procesu pyrolýzy biomasy
Autor: Lukáš Gašparovič


Zpět