obrázek

Prvá skupina parametrov súvisí s druhom lisovaného materiálu, druhá skupina parametrov súvisí s technológiou lisovania a tretia skupina zahŕňa v podstate všetky konštrukčné parametre

Prvá skupina parametrov súvisí s druhom lisovaného materiálu, druhá skupina parametrov  súvisí s technológiou lisovania a tretia skupina zahŕňa v podstate všetky konštrukčné parametre

Prvá skupina parametrov súvisí s druhom lisovaného materiálu, druhá skupina parametrov
súvisí s technológiou lisovania a tretia skupina zahŕňa v podstate všetky konštrukčné parametre
Autor: Peter Križan


Zpět