obrázek

Průměrné koncentrace popelovin pro vybrané travní druhy v jednotlivých letech

Průměrné koncentrace popelovin pro vybrané travní druhy v jednotlivých letech

Průměrné koncentrace popelovin pro vybrané travní druhy v jednotlivých letech
Autor: Jan Frydrych


Zpět