obrázek

Průměrné hodnoty a mediány ztrát žíháním (ZŽ) v popelech ze spalování dřevní štěpky a slámy (%)

Průměrné hodnoty a mediány ztrát žíháním (ZŽ) v popelech ze spalování dřevní štěpky a slámy (%)

Průměrné hodnoty a mediány ztrát žíháním (ZŽ) v popelech ze spalování dřevní štěpky a slámy (%)
Autor: Pavla Ochecová


Zpět