obrázek

Průměrné hodnoty a mediány obsahu PAU v popelech ze spalování biomasy

Průměrné hodnoty a mediány obsahu PAU v popelech ze spalování biomasy

Průměrné hodnoty a mediány obsahu PAU (Σ16 PAU) v popelech ze spalování biomasy (mg/kg)
Autor: Pavla Ochecová


Zpět