obrázek

Průměrné celkové obsahy a mediány vybraných živin (mg/kg) u hodnoceného souboru popelů

Průměrné celkové obsahy a mediány vybraných živin (mg/kg) u hodnoceného souboru popelů

Průměrné celkové obsahy a mediány vybraných živin (mg/kg) u hodnoceného souboru popelů (22 vzorků roštového popela, 20 vzorků úletového popela, 8 vzorků směsného popela)
Autor: Pavla Ochecová


Zpět