obrázek

Prstencový lis a) rez lisom, b) 3D model

Prstencový lis a) rez lisom, b) 3D model

Prstencový lis a) rez lisom, b) 3D model: 1 – lisovací prstenec, 2 – vylamovač, 3 – kalibrovací segment, 4 – vnútorný lisovací kotúč, 5 – plniaci otvor, 6 – nosné kladky, 7 – pastorok
Autor: Ľubomír Šooš


Zpět