obrázek

Proporční složení kejdy, kukuřičné siláže a kukuřičného škotu v původní hmotě.

Proporční složení kejdy, kukuřičné siláže a kukuřičného škotu v původní hmotě.

Proporční složení kejdy, kukuřičné siláže a kukuřičného škotu v původní hmotě. Obsah spalitelných látek je rozhodujícím parametrem potenciálu bioplynu z daného materiálu.
Autor: CZ Biom


Zpět