obrázek

Príklad kvádrových drevených brikiet vylisovaných pri rôznej vlhkosti materiálu (vľavo cca 18 %, vpravo cca 10 %)

Príklad kvádrových drevených brikiet vylisovaných pri rôznej vlhkosti materiálu (vľavo cca 18 %, vpravo cca 10 %)

Príklad kvádrových drevených brikiet vylisovaných pri rôznej vlhkosti materiálu (vľavo cca 18 %, vpravo cca 10 %)
Autor: Peter Križan


Zpět