obrázek

Priestorový obraz rezu listnatým drevom -buka (vľavo) a bukové piliny pripravené na lisovanie

Priestorový obraz rezu listnatým drevom -buka (vľavo) a bukové piliny pripravené na lisovanie

Priestorový obraz rezu listnatým drevom -buka (vľavo) a bukové piliny pripravené na lisovanie
Autor: Peter Križan


Zpět