obrázek

Priestorový obraz rezu ihličnatým drevom -borovice (vľavo) a borovicové piliny pripravené na lisovanie

Priestorový obraz rezu ihličnatým drevom -borovice (vľavo) a borovicové piliny pripravené na lisovanie

Priestorový obraz rezu ihličnatým drevom -borovice (vľavo) a borovicové piliny pripravené na lisovanie
Autor: Peter Križan


Zpět