obrázek

Porovnanie niektorých parametrov výliskov vymedzených normami európskych krajín

Porovnanie niektorých parametrov výliskov vymedzených normami európskych krajín

Porovnanie niektorých parametrov výliskov vymedzených normami európskych krajín
Autor: Miloš Matúš


Zpět