obrázek

Porovnanie hustôt briket z rôznych druhov materiálov

Porovnanie hustôt briket z rôznych druhov materiálov

Porovnanie hustôt briket z rôznych druhov materiálov: 1 - namiešaný komunálny odpad (drevo 38 %,papier 45 %, PET fľaše 11 %, textil 6 % ); 2 - RDF s prídavkom 20 % podrveného kartónového papiera; 3 - RDF s prídavkom 4 % cementu; 4 - RDF s prídavkom 20 % drevných pilín; 5 - Čisté RDF; 6 - ihličnaté drevo; 7 -kávové lúsky; 8 - listnaté drevo; 9 - obilná slama
Autor: Peter Križan


Zpět