obrázek

Porovnanie CO2 - pozitívneho a CO2 - neutrálneho v energetickom procese

Porovnanie CO2 - pozitívneho a CO2 - neutrálneho v energetickom procese

Porovnanie CO2 - pozitívneho a CO2 - neutrálneho v energetickom procese: Fosílne palivá predstavujú zakonzervovanú slnečnú energiu a uhlík pochádzajúci z atmosférického oxidu uhličitého, fotosynteticky zakonzervovaného v zemskej kôre Zdroj: Autori
Autor: Ľudovít Jelemenský


Zpět