obrázek

Porovnání produkce emisí skleníkových plynů a dopadů na životní prostředí u konvenčních a biopaliv

Porovnání produkce emisí skleníkových plynů a dopadů na životní prostředí u konvenčních a biopaliv

Porovnání produkce emisí skleníkových plynů a dopadů na životní prostředí u konvenčních a biopaliv
Autor: Ladislav Jelínek


Zpět