obrázek

Porovnání produkce dioxinů ve spalovnách vzhledem k produkci z domácích topenišť

Porovnání produkce dioxinů ve spalovnách vzhledem k produkci z domácích topenišť

Porovnání produkce dioxinů ve spalovnách vzhledem k produkci z domácích topenišť Zdroj dat: SAKO, a.s. Brno
Autor: Radovan Šejvl


Zpět