obrázek

Pohľad na funkčný model novej konštrukcie peletovacieho stroja

Pohľad na funkčný model novej konštrukcie peletovacieho stroja

Pohľad na funkčný model novej konštrukcie peletovacieho stroja
Autor: Ľubomír Šooš


Zpět