obrázek

Podle odborníků patří k nepůvodním druhům v ČR i poměrně rozšířená tráva ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)

Podle odborníků patří k nepůvodním druhům v ČR i poměrně rozšířená tráva ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius)

Podle odborníků patří k nepůvodním druhům v ČR i poměrně rozšířená tráva ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) Foto archiv/Agronomická fakulta, MZLU v Brně
Autor: Helena Doležalová


Zpět