obrázek

Podíl jednotlivých fází životního cyklu na celkových emisích skleníkových plynů

Podíl jednotlivých fází životního cyklu na celkových emisích skleníkových plynů

Podíl jednotlivých fází životního cyklu na celkových emisích skleníkových plynů
Autor: Libor Špička


Zpět