obrázek

Pěstování biomasy pro energetické využití je nutné chápat také jako soutěž o zemědělské užití půdy s dopady na trh potravin

Pěstování biomasy pro energetické využití je nutné chápat také jako soutěž o zemědělské užití půdy s dopady na trh potravin

Pěstování biomasy pro energetické využití je nutné chápat také jako soutěž o zemědělské užití půdy s dopady na trh potravin Foto archiv/JiT
Autor: Ladislav Jelínek


Zpět