obrázek

Parovodní směs na konci varnice

Parovodní směs na konci varnice

Výparník musí být navržen tak, aby pro daný tlak byla na konci varnice parovodní směs se suchostí x, menší nebo rovnou hodnotě ze vztahu (2)
Autor: Jan Hrdlička


Zpět