obrázek

Okruhy problémů, jež je pro aplikaci biopaliv nutné pomocí LCA sledovat

Okruhy problémů, jež je pro aplikaci biopaliv nutné pomocí LCA sledovat

Okruhy problémů, jež je pro aplikaci biopaliv nutné pomocí LCA sledovat
Autor: Vladimír Kočí


Zpět