obrázek

Objemový podíl vodní páry β

Objemový podíl vodní páry β

Mezi objemovým podílem vodní páry β a hmotnostním podílem x, resp. tzv. suchostí páry, platí vztahy ( v´ a v´´ jsou měrné objemy vody a pára na mezi sytosti )
Autor: Jan Hrdlička


Zpět