obrázek

Objemové zastoupení reakčních plynů modifikovaných pyrolýzních testů

Objemové zastoupení reakčních plynů modifikovaných pyrolýzních testů

Objemové zastoupení reakčních plynů modifikovaných pyrolýzních testů
Autor: Josef Valeš


Zpět