obrázek

Nová konštrukcia peletovacieho stroja s axiálno – rotačnými kotúčmi

Nová konštrukcia peletovacieho stroja s axiálno – rotačnými kotúčmi

Nová konštrukcia peletovacieho stroja s axiálno – rotačnými kotúčmi
Autor: Ľubomír Šooš


Zpět