obrázek

Náklady na produkci slámy

Náklady na produkci slámy

Náklady na produkci slámy Zpracováno na základě normativů VÚZT, v.v.i.
Autor: Zdeněk Abrham


Zpět