obrázek

Metoda následného testování Tukey – HSD (hodnoceno podle odrůdy)

Metoda následného testování Tukey – HSD (hodnoceno podle odrůdy)

Metoda následného testování Tukey – HSD (hodnoceno podle odrůdy) Poznámka: Významně odlišné páry (á = 0,05) jsou označeny *

Autor: Patrik Burg


Zpět