obrázek

LCA Analýza odpadového hospodářství pro tři verze mechanicko biologické úpravy, skládkování, skládkování s kogenerací a spalovnu

LCA Analýza odpadového hospodářství pro tři verze mechanicko biologické úpravy, skládkování, skládkování s kogenerací a spalovnu

LCA Analýza odpadového hospodářství pro tři verze mechanicko biologické úpravy, skládkování, skládkování s kogenerací a spalovnu
Zdroj dat: VŠCHT Praha
Autor: Radovan Šejvl


Zpět