obrázek

Koncepcia odvrátenej konštrukcie závitovkového briketovacieho lisu

Koncepcia odvrátenej konštrukcie závitovkového briketovacieho lisu

Koncepcia odvrátenej konštrukcie závitovkového briketovacieho lisu
Autor: Ľubomír Šooš


Zpět