obrázek

Kalibrované odměrné nádoby pro měření sypné hmotnosti částic (archiv VÚZT, v.v.i.)

Kalibrované odměrné nádoby pro měření sypné hmotnosti částic (archiv VÚZT, v.v.i.)

Bioenergetické centrum
Autor:


Zpět