obrázek

Fázový diagram K2O-CaO-SiO2 se zakresleným zjednodušeným složením popelů získaných laboratorním spalováním uvedených druhů biomasy

Fázový diagram K2O-CaO-SiO2 se zakresleným zjednodušeným složením popelů získaných laboratorním spalováním uvedených druhů biomasy

Fázový diagram K2O-CaO-SiO2 se zakresleným zjednodušeným složením popelů získaných laboratorním spalováním uvedených druhů biomasy
Autor:


Zpět