obrázek

Etanol jako produkt fermatácie biomasy je považovaný za najčistejšie kvapalné biopalivo

Etanol jako produkt fermatácie biomasy je považovaný za najčistejšie kvapalné biopalivo

Etanol jako produkt fermatácie biomasy je považovaný za najčistejšie kvapalné biopalivo Foto archív/Jiří Trnavský
Autor: Ľudovít Jelemenský


Zpět